Raznolikost flore i faune u PP Blidinje

U Parku prirode Blidinje je oduvijek bilo života za mnogovrsni biljni i životinjski svijet. Bogati sadržaj flore Parka ispunjava velika raznolikost bilja od mediteranskih do visokoplaninskih vrsta među kojima je i veliki broj endema od gljiva do ljepotice Parka – munike, koja u Masnoj Luci i okolici ima najveći kompleks u cijeloj Europi. Među brojnim životinjama Parka svakako je posebnost šumski kralj – mrki medvjed, i ukras vrhova Čvrsnice – divokoza.

Komentari su zatvoreni.

bs_BABosanski