Obilazak Parka prirode Blidinje "Planinskom biciklističkom stazom"

Ova biciklistička ruta vas vodi pored dvije nekropole stećaka, pored četiri blidinjske crkve, prolazi se pored groba Dive Grabovčeve, a zatim okruži i cijela Vran planina. Ide se uz rubove prelijepoga i modroga Blidinjskoga jezera te kroz razne krajolike koje ima samo Park prirode Blidinje.

Tura polazi od upravne zgrade Parka prirode Blidinje. Odmah pri polasku spušta se u Masnu Luku i razgleda crkva sv. Ilije. Nakon obilaska crkve i franjevačke kuće molitve, ova biciklistička tura ide kroz prelijepe krajolike Badnja i Ivan dolca odakle se pruža odličan pogled na visoke obronke Čvrsnice koji su se nadvili nad Masnom Lukom i Ski-stazom. Prolaskom kroz Ivan dolac i kroz područje velikoga broja lijepih vikendica izlazi se na asfaltnu cestu (regionalna cesta R-419). Asflatnom cestom se nakon par stotina metara skreće desno na Ski-stazu gdje se pravi kratak odmor (a moguće je popiti i piće u restoranu). Nakon razgledanja skijaške staze ova tura vodi vas natrag na asfaltnu cestu kojom se nastavlja dalje do nekropole stećaka Risovac. Kraj stećaka se nalazi i stara crkva na Risovcu, a malo prije, uz cestu se vidi i nova velika crkva. Od ovih stećaka do onih koji nose ime Dugo polje prolazi se kroz polje Risovca išarano obrađenjim livadama i malim zelenim brežuljcima koji cijeloj turi daju jedan poseban ugođaj gdje se osjećate da ste na nekoj nižoj visoravni, a ne na području visokih planina. Obilaskom nekropole stećaka Dugo polje koja je i pod zaštitom UNESCO-a i koja broji čak 150 stećaka, tura nastavlja dalje kroz Kedžaru do groba Dive Grabovčeve. Nakon kratkih crtica iz povijesti čiji su događaji zauvijek urezani u Park prirode Blidinje, nastavlja se kružno oko cijeloga Vrana.

Na platou s kojega se vidi Čvrsnica,  Vran  te prostor Parka između njih, potrebno je skrenuti desno i proći poljanama kroz mjesto koje se zove Svinjača. To je mjesto prepuno malo viših brda potpuno obraslih visokom travom s čijih se vrhova pružaju odlični vidici na cjelokupan park.  Na kraju toga mjesta se ponovno sa izlazi na asfaltnu cestu, sada onu koja spaja Blidinje s Posušjem. Tura po njoj nastavlja nizvodno prema jezeru. Uz put se prolazi pored crkve Gospe Snježne a zatim i uz rubove Blidinjskoga jezera. Nakon razgledanja jezera i visokih litica Čvrsnice  iznad njega, ova tura nastavlja asfaltnom cestom do povratka na polaznu točku u Masnoj Luci.

Dužina rute: oko 66 km

Visitor Centar Visit Blidinje -> Masna Luka -> Badnje -> Ivan Dolac -> Ski-staza -> nekropola Risovac -> nekropola Dugo polje ->
grob Dive Grabovčeve -> Trebiševo -> Prokos -> Lipa -> Svinjača -> Barzonja (crkva Gospe Snježne) -> Pl. dom Blidinje (pored jezera) -> Visitor Centar Visit Blidinje

Komentari su zatvoreni.

bs_BABosanski